Dette indhold er sponsoreret 

 

Hvis du vil søge viden om, hvad ordblindhed egentlig er, og hvilken betydning det kan have for dem, som er ordblinde, så kan du starte med at læse med her. Ordblindhed er begyndt at blive betragtet som et stort handicap, da man kan blive udfordret på de daglige gøremål i skolen eller på arbejdet. Ordblindhed er en vedvarende funktionsnedsættelse, som kan have store konsekvenser for håndteringen af skriftsprog. Heldigvis er der i dag blevet udviklet en intensiv undervisning samt it-baserede læse- og staveværktøjer, som kan hjælpe ordblinde videre i livet med værktøjer. Så mangler du hjælp til din ordblindhed, kan du gå ind på https://ordblindetraening.dk/ for at få hjælp.

Hvad er årsagen til at man er ordblind?

Ordblindhed kalder man også dysleksi, og det er ikke en sygdom, som man kan definere ved en enkelt psykologisk eller fysiologisk årsag. Faktisk så opstår næsten alle tilfælde af ordblindhed på grund af udfordringer med at fange enkelte sproglyde i vores sprog. Det er enkeltlydene, som er med til at danne hele vores grundlag for skriften. Når man så er ordblind, er det svært at bearbejde talt sprog, skriftligt sprog og lyde. Man ser ordblindhed i alle kulturer og sociale klasser, og det handler ikke om, hvor klog man er. Det er rigtigt vigtigt, at man begynder på ordblindetræning, så snart man opdager det, så man har mulighed for at klare de daglige opgaver på sigt. Dog bør man være opmærksom på, at der er forskellige kendetegn ved ordblindhed alt efter, hvor gammel man er.

En hjælpende hånd i hele landet 

Gennem de seneste år er der kommet stort fokus på ordblindhed i hele landet. Derfor er det blevet meget tilgængeligt at få hjælp, og det er nu muligt at modtage ordblindetræning i hele landet. Det er nemt at komme på et kursus, da de finder sted i hele landet. Ordblindetræning.dk er nemlig Danmarks største udbyder af ordblindeundervisning med afdelinger i Esbjerg, Aabenraa, Odense, Svendborg, Aarhus, Aalborg og København.

En indsats, som kan hjælpe alle

Ved ordblindetræning er man knyttet til en mentor. Her får både børn, unge og voksne hjælp gennem redskaber, som kan hjælpe med hverdagens udfordringer og gøremål. Kursusvirksomheden Ordblindetræning har gennem flere år har haft en følgeforskning tilknyttet deres kurser. Det viser gennem dokumenter, at deres kurser er med til at hjælpe folk. Eleverne, som modtager deres undervisning har gennem årene fået udviklet deres skriftsproglige færdigheder samt forbedret deres stavning og ordafkodning efter et langt og intensivt læringsforløb. Den gavnlige effekt skyldes i høj grad mentorordningen, der yder personlig støtte.